E-Belediye

Arsa Satış İhale İlanı

Arsa Satış İhale İlanıT.C.

 DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA SATIŞ İHALESİ İLANI

 

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada, Parsel numaraları, yüzölçümleri ile muhammen bedelleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı yasanın 45. Maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile satışı yapılacaktır.

2-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

3-) İhale 19.07.2017 tarihinde Saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda, Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-) Taşınmazların Mevkii, Ada, Parsel numaraları tahmin edilen bedelleri, Geçici Teminat miktarları aşağıda belirlenmiştir.

 

 

 

NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

MUHAMMEN

GEÇİCİ

 

 

NO

NO

m2

 

BEDELİ

TEMİNAT

1

TURABALİ

695

12

559,80

ARSA

25.191,00-TL

755,73-TL

2

TURABALİ

696

4

473,60

ARSA

21.312,00-TL

639,36-TL

3

TURABALİ

696

5

473,64

ARSA

21.313,80-TL

639,41-TL

4

TURABALİ

702

5

414,83

ARSA

18.667,35-TL

560,02-TL

5

TURABALİ

704

4

689,17

ARSA

31.012,65-TL

930,38-TL

6

TURABALİ

704

7

388,26

ARSA

17.471,70-TL

524,15-TL

7

TURABALİ

690

2

468,99

ARSA

21.104,55-TL

633,14-TL

8

TURABALİ

690

3

467,90

ARSA

21.055,50-TL

631,67-TL

9

TURABALİ

690

4

466,81

ARSA

21.006,45-TL

630.19-TL

10

TURABALİ

690

5

522,67

ARSA

23.520,15-TL

705,60-TL

11

TURABALİ

691

4

390,00

ARSA

17.550,00-TL

526,50-TL

12

TURABALİ

691

5

390,00

ARSA

17.550,00-TL

526,50-TL

13

TURABALİ

691

6

390,00

ARSA

17.550,00-TL

526,50-TL

14

TURABALİ

691

7

390,00

ARSA

17.550,00-TL

526,50-TL

15

TURABALİ

691

13

389,66

ARSA

17.534,70-TL

526,04-TL

16

TURABALİ

692

2

490,66

ARSA

22.079,70-TL

662,39-TL

17

TURABALİ

692

3

431,60

ARSA

19.422,00-TL

582,66-TL

18

TURABALİ

692

4

431,93

ARSA

19.436,85-TL

583,11-TL

19

TURABALİ

692

5

432,25

ARSA

19.451,25-TL

583,54-TL

20

TURABALİ

692

6

432,58

ARSA

19.466,10-TL

583,98-TL

21

TURABALİ

692

7

494,78

ARSA

22.265,10-TL

667,95-TL

22

TURABALİ

692

9

371,31

ARSA

16.708,95-TL

501,27-TL

23

TURABALİ

692

12

370,40

ARSA

16.668,00-TL

500,04-TL

24

TURABALİ

695

7

503,18

ARSA

22.643,10-TL

679,29-TL

25

TURABALİ

695

8

503,18

ARSA

22.643,10-TL

679,29-TL

26

TURABALİ

695

9

503,18

ARSA

22.643,10-TL

679,29-TL

27

TURABALİ

695

10

503,18

ARSA

22.643,10-TL

679,29-TL


 

  

 

5-) Arsa satışları ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.Maddesinde belirtilenler bu ihaleye katılamaz.

6-) İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir ve 30,00TL bedele satın alınabilir.

7-) İhaleye kişiler bizzat katılabilir. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanlar Noter Vekâletnamesi ile girebileceklerdir.

8-) İhaleye katılacak olanlar Taşınmazların ihalesine ait geçici teminat bedellerini ve tekliflerini ihale tarihi olan 19.07.2017 Çarşamba günü Saat: 12:00’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilecek teklifler veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İhaleye katılacak olanların Geçici teminat tutarını mutlaka yatırmaları gerekmektedir.

9-) Satış Şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış şartnamesine aykırı talepte bulunamaz.

10-) Satıştan dolayı çıkabilecek bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

11-) İhale Komisyonu(Encümen)gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amir’inin ONAY’ ına takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

12-) İş bu ihale ilan metni genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                30.06.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                Hakan GÖK

                                                                                                                                                                                                                                                             Belediye Başkanı