E-Belediye

İLAN

İLAN 

                                                                                         İLAN

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

           

            Sivas İli Divriği İlçesi, Kale Mahallesinde mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı adına kayıtlı 811 ada 3 nolu parselde, İmar planımızın 27M-1c paftasında “Resmi Tesis-Müftülük Ek Bina”, olarak belirtilen alanın “ CAMİ “ alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan imar plan değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 11 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.

            Yapılan imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8/b maddesi gereği 30 gün süreyle ilan olunur.14.03.2018

 

 

 

                                                                                  Muharrem ARDA

                                                                                  Belediye Başkan V.