E-Belediye

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Kesin Sonuçları.

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Kesin Sonuçları.24 Aralık 2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.Maddesinin geçici 24.maddesi " Mahalli İdaere  Şirketlerinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24.Maddesi " kapsamında, belediyemizde taşeron marifetiyle çalışan işçilerin,belediyemiz şirketinde İşçi Statüsüne geçirilmesine esas olmak üzere,

       01 Ocak 2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğin 39.Maddesinin 2.fıkrası gereği;Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı;

       Sınav 16 Mart 2018 Cumu günü saat 10:00 ile 17:00 arasında Divriği Belediyesi Hizmet binasında bulunan Belediye Meclis Salonunda Büro İşçileri için Sözlü ve Belediye Sitesinde bulunan Oto Garaj da ise diğer İşçiler için uygulamalı sınav yapılmış olup yapılan sınav sonucunda sınava katılan 29 personelin tamamı başarılı olmuştur.Sınav Sonuçları itiraz süresi sona ermiş olup kesin sonuçlar İLANEN Duyurulur.

       

 

 

 

 

Büro İşçileri                                                                                                                                      Diğer İşçiler

1-Ahmet GÜZEL                                                                                                                               1-Baki ÖZER

2-Aytekin ÖZGÜR                                                                                                                             2-Bilal ŞERİK

3-Baykal FIRAT                                                                                                                                3-Emir ER

4-Cansu GÜNDÜZ                                                                                                                            4-Engin GEZİCİ

5-Murat YILDIRIM                                                                                                                            5-Erdoğan KAYA

6-Mustafa KARATAŞ                                                                                                                         6-Ferit UÇAR

7-Oktay KOCAOĞLU                                                                                                                         7-Hikmet YILDIZ

8-Serkan GÖÇER                                                                                                                             8-İsmail Yüksel GENÇAY

9-Serkan GÖK                                                                                                                                 9-Kemal ÖZDEMİR

10-Sinem DOĞAN                                                                                                                            10-Mehmet BAL

11-Tekin KIRCA                                                                                                                               11-Munzur BALOĞLU

                                                                                                                                                     12-Mustafa BARKA         

                                                                                                                                                     13-Saim PEHLİVAN

                                                                                                                                                     14-Sebahattin GİRES

                                                                                                                                                     15-Serdal ÇAĞLI

                                                                                                                                                     16-Tuncay YILMAZ

                                                                                                                                                     17-Turan ARI

                                                                                                                                                     18-Turgay GEDİK