E-Belediye

İlçemiz | Kiliseler

Yukarı Kilise: Kalenin batısında büyük bir bölümü yıkılmıştır.

Yukarı Kilise: Kalenin batısında büyük bir bölümü yıkılmıştır.

Aşağı Kilise: Yukarı Kilisenin altındadır. Duvarlar ve üst örtü büyük çapta yıkılmıştır.

Kayaburun Köyü Kilisesi: Aynı adla anılan köyün girişindedir.
Bunlardan başka; Kaya Yakup Kilisesi, Erşün Kilisesi, Uzunkaya (Pargam) Kilisesi, Güresin ve Venk mevkiinde bulunan kiliseler vardır.