bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13
2021 YILI UYGULAMA YARDIMI BAŞVURULARI Tarihi: 30/10/2020

Divriği Belediye Başkanlığı

2021 yılı uygulama yardımları için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihinin 31/12/2020 tarihine kadar değiştirilmesi ile ilgili,Bakanlığımız Kültür Varlıkalrı ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 21/10/2020 tarih ve E.792518 sayılı yazısı ve ekleri yazımız ekinde gönderilmiştir.

Ekte gönderilen 2021 yılı uygulama yardımı başvuru süresine ilişkin duyuru metni ile ilgili Belediye Başkanlığımız İmar işlerinden gerekli bilgi alabilirisiniz.