bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13

DİVRİĞİ KİLİSİLERİ

Yukarı Kilise: Kalenin batısında büyük bir bölümü yıkılmıştır. 
 
Aşağı Kilise: Yukarı Kilisenin altındadır. Duvarlar ve üst örtü büyük çapta yıkılmıştır.
 
Kayaburun Köyü Kilisesi: Aynı adla anılan köyün girişindedir. 
Bunlardan başka; Kaya Yakup Kilisesi, Erşün Kilisesi, Uzunkaya (Pargam) Kilisesi, Güresin ve Venk mevkiinde bulunan kiliseler vardır.