bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13
7256 SAYILI YAPILANDIRMA... Tarihi: 01/12/2020

Divriği Belediye Başkanlığı

7256 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla İlgili Duyuru

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

7256 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile ;

Vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde 17.11.2020 itibarıyla ödenmemiş olan belediye alacakları; Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İdari Para Cezaları, Su Ücretleri, Atıksu ve Katı Atık ücretleri ile kira borçları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Mükelleflerimizin bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmesi için en geç 31.12.2020 tarihine kadar belediyemize başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Halkımıza saygı ile duyurulur.

 

Hakan GÖK

Belediye Başkanı