bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13
ARSA BÜRO SATIŞI VE İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI Tarihi: 09/07/2021

Divriği Belediye Başkanlığı

 

T.C.

 DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA BÜRO SATIŞI VE İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

 

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada, Parsel numaraları, yüzölçümleri ile muhammen bedelleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı yasanın 45. Maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile satışı ve kiralama yapılacaktır.

2-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olan yüklenici 50,00TL bedelle satın almalı.

3-) İhale 04.08.2021 tarihinde Saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda, Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-) Taşınmazların Mevkii, Ada, Parsel numaraları tahmin edilen bedelleri, Geçici Teminat miktarları aşağıda belirlenmiştir.

 
 
 

S. NO

 MAHALLESİ

 ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ M²

CİNSİ

Muhammen Bedeli

Geçici  Teminat

 

1

KALE

806

6

341,28

ARSA

?511.920,00

?15.357,60

 

2

KALE

216

192

303,01

ARSA

?378.762,50

?11.362,88

 

3

TURABALİ

197

18

612,08

ARSA

?61.208,00

?1.836,24

 

4

TURABALİ

197

19

417,33

ARSA

?41.733,00

?1.251,99

 

5

TURABALİ

197

20

375

ARSA

?37.500,00

?1.125,00

 

6

TURABALİ

197

21

375

ARSA

?37.500,00

?1.125,00

 

7

TURABALİ

197

22

375

ARSA

?37.500,00

?1.125,00

 

8

TURABALİ

197

27

396,92

ARSA

?39.692,00

?1.190,76

 

9

TURABALİ

197

28

396

ARSA

?39.600,00

?1.188,00

 

10

TURABALİ

197

29

395,68

ARSA

?39.568,00

?1.187,04

 

11

TURABALİ

197

30

395,64

ARSA

?39.564,00

?1.186,92

 

12

TURABALİ

197

31

395,66

ARSA

?39.566,00

?1.186,98

 

13

TURABALİ

197

32

395,67

ARSA

?39.567,00

?1.187,01

 

14

TURABALİ

197

33

395,69

ARSA

?39.569,00

?1.187,07

 

15

TURABALİ

197

34

395,51

ARSA

?39.551,00

?1.186,53

 

16

TURABALİ

197

35

397,84

ARSA

?39.784,00

?1.193,52

 

17

TURABALİ

197

36

387,01

ARSA

?38.701,00

?1.161,03

 

18

TURABALİ

197

37

387

ARSA

?38.700,00

?1.161,00

 

19

TURABALİ

197

38

387

ARSA

?38.700,00

?1.161,00

 

20

TURABALİ

197

39

387,2

ARSA

?38.720,00

?1.161,60

 

21

TURABALİ

197

40

384,38

ARSA

?38.438,00

?1.153,14

 

22

TURABALİ

197

41

387

ARSA

?38.700,00

?1.161,00

 

23

TURABALİ

197

42

386,99

ARSA

?38.699,00

?1.160,97

 

24

TURABALİ

197

43

386,99

ARSA

?38.699,00

?1.160,97

 

25

TURABALİ

197

44

390,43

ARSA

?39.043,00

?1.171,29

 

26

ARHUSU

738

1

383,31

KARGİR EV AHIR SAMANLIK ARSA

?38.331,00

?1.149,93

 

27

ARHUSU

740

9

355,08

ARSA

?35.508,00

?1.065,24

 

28

ARHUSU

756

3

386,36

ARSA

?38.636,00

?1.159,08

 

29

ARHUSU

756

7

337,39

ARSA

?33.739,00

?1.012,17

 

30

ARHUSU

756

8

338,7

ARSA

?33.870,00

?1.016,10

 

31

ARHUSU

758

8

300,58

ARSA

?30.058,00

?901,74

 

32

ARHUSU

758

9

328,93

ARSA

?32.893,00

?986,79

 

33

ARHUSU

748

3

430,58

KARGİR EV AHIR SAMANLIK ARSA

?43.058,00

?1.291,74

 

34

GÜLLÜBAĞ

628

6

541,68

ARSA

?54.168,00

?1.625,04

 

35

GÜLLÜBAĞ

628

7

538,11

ARSA

?53.811,00

?1.614,33

 

36

GÜLLÜBAĞ

629

5

376,19

ARSA

?37.619,00

?1.128,57

 

37

GÜLLÜBAĞ

629

6

392,12

ARSA

?39.212,00

?1.176,36

 

38

GÜLLÜBAĞ

629

12

558,04

ARSA

?55.804,00

?1.674,12

 

39

GÜLLÜBAĞ

629

14

481,37

ARSA

?48.137,00

?1.444,11

 

40

GÜLLÜBAĞ

630

8

453,42

ARSA

?45.342,00

?1.360,26

 

41

İMAMOĞLU

176

37

237,01

ARSA

?40.291,70

?1.208,75

 

42

HACIKUMRU

393

129

3.475,66

ARSA

?2.259.179,00

?67.775,37

 

43

MERCANTEPE

125

1

Kat Mülkiyetli Tapu Bağımsız Bölüm No:3 41,20 m²

BÜRO

?112.000,00

?3.360,00

 

44

MERCANTEPE

125

1

Kat Mülkiyetli Tapu Bağımsız Bölün No:4  31,45 m²

BÜRO

?65.000,00

?1.950,00

 

KİRALIK İŞ YERLERİ

 

S. NO

Taşınmaz Adresi

Bulunduğu Mevki

Kullanım Alanı (M²)

CİNSİ

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

 

1

Mercantepe Mah. Nuri Demirağ Cad. No:1J

Belediye Sitesi Alt Kat

22,10

BÜRO

4.817,80

 ?144,53

 

2

Mercantepe Mah. Nuri Demirağ Cad. No:1/1-10

Belediye Sitesi Üst Kat

24,40

BÜRO

3.294,00

?98,82

 

3

Mercantepe Mah. Nuri Demirağ Cad. No:1/1-9

Belediye Sitesi Üst Kat

24,40

BÜRO

3.294,00

?98,82

 

4

Mercantepe Mah. Nuri Demirağ Cad. No:1/1-8

Belediye Sitesi Üst Kat

24,40

BÜRO

3.294,00

 ?98,82

 

5

Mercantepe Mah. Nuri Demirağ Cad. No:1/2-3

Belediye Sitesi Üst Kat

24,4

BÜRO

3.294,00

 ?98,82

 

6

Mercantepe Mah. Nuri Demirağ Cad. No:1/1-6

Belediye Sitesi Üst Kat

15

BÜRO

2.025,00

? 60,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-) Arsa satışları ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.Maddesinde belirtilenler bu ihaleye katılamaz.

6-) İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir ve 50,00TL bedele satın alınabilir.

7-) İhaleye kişiler bizzat katılabilir. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanlar Noter Vekâletnamesi ile girebileceklerdir.

8-) İhaleye katılacak olanlar Taşınmazların ihalesine ait geçici teminat bedellerini ve tekliflerini ihale tarihi olan 04.08.2021 Çarşamba günü Saat: 12:00’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilecek teklifler veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İhaleye katılacak olanların Şartname ve Geçici teminat tutarını mutlaka yatırmaları gerekmektedir.

9-) Satış Şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış şartnamesine aykırı talepte bulunamaz.

10-) Satıştan dolayı çıkabilecek bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

11-) İhale Komisyonu(Encümen)gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amir’inin ONAY’ ına takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

12-) İş bu ihale ilan metni genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

                                                                                 

                                                                                     08.07.2021

                                                                                    Hakan GÖK

                                                                                    Belediye Başkanı