bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13
BELEDİYEMİZE AİT ARSA VE BÜRO SATIŞ İHALESİ Tarihi: 01/11/2019

Divriği Belediye Başkanlığı

T.C.

 DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA ve BÜRO SATIŞ İHALESİ İLANI

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada, Parsel numaraları, yüzölçümleri ile muhammen bedelleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı yasanın 45. Maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile satışı yapılacaktır.

2-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

3-) İhale 20.11.2019 tarihinde Saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda, Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-) Taşınmazların Mevkii, Ada, Parsel numaraları tahmin edilen bedelleri, Geçici Teminat miktarları aşağıda belirlenmiştir.

SIRA NO

 MAHALLESİ

 ADA NO

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

VASFI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

KALE MAHALLESİ

216

191

492,74

ARSA

₺492.740,00

₺14.782,20

2

KALE MAHALLESİ

216

192

303,01

ARSA

₺303.010,00

₺9.090,30

3

KALE MAHALLESİ

216

193

309,90

ARSA

₺309.900,00

₺9.297,00

4

TURABALİ MAHALLESİ

197

18

612,08

ARSA

₺33.665,00

₺1.009,95

5

TURABALİ MAHALLESİ

197

19

417,33

ARSA

₺22.955,00

₺688,65

6

TURABALİ MAHALLESİ

197

20

375,00

ARSA

₺20.625,00

₺618,75

7

TURABALİ MAHALLESİ

197

21

375,00

ARSA

₺20.625,00

₺618,75

8

TURABALİ MAHALLESİ

197

22

375,00

ARSA

₺20.625,00

₺618,75

9

TURABALİ MAHALLESİ

197

23

374,99

ARSA

₺20.625,00

₺618,75

10

TURABALİ MAHALLESİ

197

24

375,00

ARSA

₺20.625,00

₺618,75

11

TURABALİ MAHALLESİ

197

25

375,00

ARSA

₺20.625,00

₺618,75

12

TURABALİ MAHALLESİ

197

26

375,00

ARSA

₺20.625,00

₺618,75

13

TURABALİ MAHALLESİ

197

27

396,92

ARSA

₺21.830,00

₺654,90

14

TURABALİ MAHALLESİ

197

28

396,00

ARSA

₺21.780,00

₺653,40

15

TURABALİ MAHALLESİ

197

29

395,68

ARSA

₺21.765,00

₺652,95

16

TURABALİ MAHALLESİ

197

30

395,64

ARSA

₺21.765,00

₺652,95

17

TURABALİ MAHALLESİ

197

31

395,66

ARSA

₺21.765,00

₺652,95

18

TURABALİ MAHALLESİ

197

32

395,67

ARSA

₺21.765,00

₺652,95

19

TURABALİ MAHALLESİ

197

33

395,69

ARSA

₺21.765,00

₺652,95

20

TURABALİ MAHALLESİ

197

34

395,51

ARSA

₺21.755,00

₺652,65

21

TURABALİ MAHALLESİ

197

35

397,84

ARSA

₺21.885,00

₺656,55

22

TURABALİ MAHALLESİ

197

36

387,01

ARSA

₺21.285,00

₺638,55

23

TURABALİ MAHALLESİ

197

37

387,00

ARSA

₺21.285,00

₺638,55

24

TURABALİ MAHALLESİ

197

38

387,00

ARSA

₺21.285,00

₺638,55

25

TURABALİ MAHALLESİ

197

39

387,20

ARSA

₺21.300,00

₺639,00

26

TURABALİ MAHALLESİ

197

40

384,38

ARSA

₺21.140,00

₺634,20

27

TURABALİ MAHALLESİ

197

41

387,00

ARSA

₺21.285,00

₺638,55

28

TURABALİ MAHALLESİ

197

42

386,99

ARSA

₺21.285,00

₺638,55

29

TURABALİ MAHALLESİ

197

43

386,99

ARSA

₺21.285,00

₺638,55

30

TURABALİ MAHALLESİ

197

44

390,43

ARSA

₺21.475,00

₺644,25

31

ARHUSU MAHALLESİ

740

9

355,08

ARSA

₺19.530,00

₺585,90

32

ARHUSU MAHALLESİ

755

5

436,55

ARSA

₺24.010,00

₺720,30

33

ARHUSU MAHALLESİ

755

6

301,04

ARSA

₺16.560,00

₺496,80

34

ARHUSU MAHALLESİ

756

3

386,36

ARSA

₺21.250,00

₺637,50

35

ARHUSU MAHALLESİ

756

7

337,39

ARSA

₺18.550,00

₺556,50

36

ARHUSU MAHALLESİ

756

8

338,70

ARSA

₺18.630,00

₺558,90

37

ARHUSU MAHALLESİ

758

5

392,36

ARSA

₺21.580,00

₺647,40

38

ARHUSU MAHALLESİ

758

6

434,98

ARSA

₺23.925,00

₺717,75

39

ARHUSU MAHALLESİ

758

8

300,58

ARSA

₺16.535,00

₺496,05

40

ARHUSU MAHALLESİ

758

9

328,93

ARSA

₺18.095,00

₺542,85

41

GÜLLÜBAĞ MAHALLESİ

628

6

541,68

ARSA

₺37.920,00

₺1.137,60

42

GÜLLÜBAĞ MAHALLESİ

628

7

538,11

ARSA

₺37.670,00

₺1.130,10

43

GÜLLÜBAĞ MAHALLESİ

629

5

376,19

ARSA

₺26.335,00

₺790,05

44

GÜLLÜBAĞ MAHALLESİ

629

6

392,12

ARSA

₺27.450,00

₺823,50

45

GÜLLÜBAĞ MAHALLESİ

629

12

558,04

ARSA

₺39.060,00

₺1.171,80

46

GÜLLÜBAĞ MAHALLESİ

629

14

481,37

ARSA

₺33.700,00

₺1.011,00

47

GÜLLÜBAĞ MAHALLESİ

630

8

453,42

ARSA

₺31.740,00

₺952,20

48

MERCANTEPE MAHALLESİ

125

1

Kat Mülkiyetli Tapu Bağımsız Bölüm No:5               22,50 m²

BÜRO

₺22.500,00

₺675,00

49

MERCANTEPE MAHALLESİ

125

1

Kat Mülkiyetli Tapu Bağımsız Bölün No:6               73,00 m²

BÜRO

₺75.000,00

₺2.250,00

5-) Arsa satışları ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.Maddesinde belirtilenler bu ihaleye katılamaz.

6-) İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir ve 30,00TL bedele satın alınabilir.

7-) İhaleye kişiler bizzat katılabilir. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanlar Noter Vekâletnamesi ile girebileceklerdir.

8-) İhaleye katılacak olanlar Taşınmazların ihalesine ait geçici teminat bedellerini ve tekliflerini ihale tarihi olan 20.11.2019 Çarşamba günü Saat: 12:00’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilecek teklifler veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İhaleye katılacak olanların Geçici teminat tutarını mutlaka yatırmaları gerekmektedir.

9-) Satış Şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış şartnamesine aykırı talepte bulunamaz.

10-) Satıştan dolayı çıkabilecek bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

11-) İhale Komisyonu(Encümen)gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amir’inin ONAY’ ına takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

12-) İş bu ihale ilan metni genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.