bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13
DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA, AĞAÇ SATIŞI ve DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ İLANI Tarihi: 14/11/2022

Divriği Belediye Başkanlığı

T.C.
 DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARSA, AĞAÇ SATIŞI ve DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ İLANI

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada, Parsel numaraları, yüzölçümleri ile muhammen bedelleri belirtilen taşınmazlar ve taşınırların 2886 Sayılı yasanın 45. Maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile satışı ve kiralaması yapılacaktır.
2-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
3-) İhale 30.11.2022 tarihinde Saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda, Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4-) Taşınmazlar, Taşınırlar ve Kiralanacak yerlerin,  Adres, Mevkii, Ada, Parsel numaraları, tahmin edilen bedelleri, Geçici Teminat miktarları ile güvence aşağıda belirlenmiştir.
 
 
 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ    
   
   
S. NO  MAHALLESİ  ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ M² CİNSİ Muhammen bedeli Geçici Teminat
Satış Saati
1 ARHUSU 740 9 355,08 ARSA 99.422,40 2.982,67 14:15
2 ARHUSU 756 8 338,7 ARSA 94.836,00 2.845,08 14:20
3 ARHUSU 758 8 300,58 ARSA 84.162,40 2.524,87 14:25
4 ARHUSU 758 9 328,93 ARSA 92.100,40 2.763,01 14:30
5 ARHUSU 748 3 430,58 KARGİR EV AHIR SAMANLIK ARSA 120.562,40 3.616,87
 

14:35
6 ARHUSU 749 3 513,28 KARGİR EV AHIR SAMANLIK ARSA 143.718,40 4.311,55
 

14:40
7 GÜLLÜBAĞ 628 6 541,68 ARSA 151.670,40 4.550,11 14:45
8 GÜLLÜBAĞ 629 5 376,19 ARSA 105.333,20 3.160,00 14:50
9 HACIKUMRU 393 129 3.475,66 ARSA 6.082.405,00 182.472,15 14:55
10 ULUCAMİ 868 6 301,53 ARSA 84.428,40 2.532,85 15:00
11 ULUCAMİ 867 3 248,05 AHŞAP BİNA 69.454,00 2.083,62 15:05
12 TURABALİ 704 7 388,26 ARSA 108.712,80 3.261,38 15:10
5  KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR   
S. NO Taşınmaz Adresi Bulunduğu Mevki Kullanım Alanı (M²) CİNSİ Muhammen bedeli Geçici Teminat Satış Saati
1 Mercantepe Mah. Nuri Demirağ Cad. No:1/2-3 Belediye Sitesi Üst Kat 24,4 İŞ YERİ 4.880,00 146,40 15.15
2 Mercantepe Mah. Nuri Demirağ Cad. No:3G Belediye Binası Alt Kat 18,2 İŞ YERİ 4.550,00 136,50 15:20
3 Mercantepe Mah. Nuri Demirağ Cad. No:59 Belediye Hal Binası 17,93 İŞ YERİ 4.482,50 134,48
 

15:25


 
4 Mercantepe Mah. Nuri Demirağ Cad. No:61 Belediye Hal Binası 20,35 İŞ YERİ 5.087,50 152,63
15:30
5 Mercantepe Mah. Nuri Demirağ Cad. No:41 Belediye Hal Binası 13,50 İŞ YERİ 3.375,00 101,25
15:35
6 Aşağı Hamam Mahallesi Taşbaşı Sokak Taşbaşı Kafeterya Taşbaşı Sosyal Tesisleri 150 KAFETERYA  5 YIL 17.952,00 Geçici teminat
538,56
Güvence bedeli
10.000,00

15:40
SATIŞI YAPILACAK AĞAÇLAR  
S. NO Taşınmaz Adresi Bulunduğu Mevki SATILACAK AĞAÇ SAYISI VE CİNSİ YAKLAŞIK M³ Muhammen bedeli Geçici Teminat Satış Saati
      1 AHMETPAŞA MAHALLESİ 835/5 ADA PARSEL İLE TURABALİ MAHALLESİ 415/1 VE 416/1 ADA PARSELLER BELEDİYE LOJMANLARI BAHÇESİ İLE ZİRAAT BAHÇESİ VE MEZBAHA TARAFI 3777 KAVAK     812 655.016,04 19.650,48
Güvence bedeli
50.000,00 TL


  15:505-) Arsa satışları ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.Maddesinde belirtilenler bu ihaleye katılamaz.
6-) İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir ve 200,00 TL bedele satın alınabilir.
7-) İhaleye kişiler bizzat katılabilir. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanlar Noter Vekâletnamesi ile girebileceklerdir.
8-) İhaleye katılacak olanlar Taşınmazların Taşınırların ihalesine ait geçici teminat bedellerini ve tekliflerini ihale tarihi olan 30.11.2022 Çarşamba günü Saat: 12:00’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilecek teklifler veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İhaleye katılacak olanların Geçici teminat tutarını mutlaka yatırmaları gerekmektedir.
9-) Satış Şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış şartnamesine aykırı talepte bulunamaz.
10-) Satıştan dolayı çıkabilecek bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
11-) İhale Komisyonu(Encümen)gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amir’inin ONAY’ ına takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
12-) İş bu ihale ilan metni genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.