bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13
İLAN Tarihi: 20/07/2020

Divriği Belediye Başkanlığı

İlçemiz Güllübağ Mahallesinde, İmar Planının 28 m- 1C Paftasında Ayrık nizam 2 kat konut alanı içerisinde , y:423200 -423300, x:4361200-4361300 koordinatları arasında 304 ada 2 ve 42 ile 40 nolu parsel arasında kalan kadastro yolunun imar planına 7 mt lik yaya yolu olarak ve konut alanından bu şekilde ayrılan kısımda yapılaşmanın mümkün olmayacağı düşünülerek park alanı olarak imar planı değişikliği,Belediyemize Meclisinin 07/07/2020 tarih ve 14 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.

İş bu değişiklik 3194 sayılı yasanın 8/b maddesi gereğince 30 gün süreyle ilan edilir.

  


Divriği Belediye Başkanlığı
Divriği Belediye Başkanlığı
Divriği Belediye Başkanlığı