bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13
İLAN Tarihi: 09/11/2021

Divriği Belediye Başkanlığı

Sivas KültürVarlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/08/2021 tarih ve 6985 sayılı kararıyla uygun görülen; 1/5000 Ölçekli Divriği Koruma amaçlı Nazım İmar Plan plan hükümleri,plan açıklama raporu ile Kentsel tasarım  projesi kapsamında hazırlanan yapısal peysaj uygulama projesi ve plankote,kestiler ve detaylar kentsel donatı elemanları detayları,yapısal donatılara ilişkin detaylar,bitkisel uygulama projesi,süs havuzu imalatları,sert zemin kaplama,bordürler,oluk detayları paftaları ile kentsel tasarım projesi raporunun uygun olduğuna,ancak ; 16 adet 1/1000 ölçekli Divriği Koruma Amaçlı Uygulamaimar planı paftaları ile plan hükümleri ve 3 adet 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Naızm ;mar planı paftlarının karar ekinde yer alan düzeltilmiş şekliyle,Belediyemiz Meclisinin 02/11/2021 tarih ve 32 sayılı kararlarıyla uygun bulunmuştur.

3194 sayılı yasanın 8/b maddesi gereği 30 gün süreyle ilna olunur.09/11/2021

Hakan GÖK

Belediye Başkanı
 


Divriği Belediye Başkanlığı
Divriği Belediye Başkanlığı