bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13
İMAR BARIŞI 15 HAZİRAN 2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR. Tarihi: 20.02.2019

Divriği Belediye Başkanlığı

        3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16.Maddesi (İmar Barışı) uyarınca yapılacak olan işlemler 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için alınmış " YAPI KAYIT BELGESİ" nin numarataj işlemleri yetkili idarelerce Ulusal Adres Veri Tabanına işlenebilmektedir. 

 

         Adres Kayıt Sistemi Ulusal Adres Veri Tabanında  yapı durumu  " YAPI KAYIT BELGELİ" olan adres bileşeni ( yapı ve bağımsız bölüm) oluşturma işlemleri 1 Temmuz 2019 ' a kadar devam edecektri.Konu ile ilgili tekrar süre uzatımı olmadığı takdirde,bu tarihten sonra Ulusal Adres Veri Tabanına " YAPI KAYIT BELGELİ" yapı işlenemeyecektir. 

 

Dİvriği Belediye Başkanlığı