bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13
İŞYERİ VE BÜFE İHALE İLANI Tarihi: 15/07/2019

Divriği Belediye Başkanlığı

İ  L  A  N

 

DİVRİĞİ  BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

 

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda İşyeri numaraları ile muhammen bedelleri belirtilen, Belediyeye ait Büfe ve İşyerleri bulunan 16 Adet İşyeri 2886 sayılı yasanın 45.  Maddesi gereğince ihale ile kiraya verilecektir.

 

2 – Şartname ve İhale Evraklarının Nereden Hangi Şartlarda alınacağı: İhaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir veya 30,00-TL bedele satın alınabilir.

 

3 – (a) İhalede uyulacak usul: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi.

      (b) İhale tarihi, saati: 31.07.2019 tarih saat 14:00’ da Başlayıp, Sıra numarası ile devam edecek.

      (c) İhalenin yapılacağı yer:  Belediye Meclis Salonunda, Belediyemiz Encümeni Huzurunda yapılacaktır.

 

4 – Tahmini Bedel, Geçici Teminat Miktarları:

S.NO

TAŞINMAZIN ADI

ADRESİ

MEVKİİ

KULLANIM

ALANI

TL/M2

MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

1

Mercantepe Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:7/112

Belediye Sitesi

Üst Kat

15,00 m2

109,00

1.635,00 TL

49,10 TL

2

Mercantepe Mahallesi

Nuri Demirağ Caddesi

No:1/J

Belediye Sitesi

22,10 m2

156,00

3.447,60 TL

103,43 TL

3

Otobüs Terminali

Garaj Büfe

Terminal

 

 

1.750,00 TL

52,50 TL

4

Kale Mahallesi

Büfe

Yatılı Bölge Okulu Yanı

 

 

1.750,00 TL

52,50 TL

5

Kocapaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:200

İşyeri

26,60 m2

70,00

1.862,00 TL

55,86 TL

6

Hal Binası Dükkan No:35

Hal Binası

23,72 m2

152,00

3.605,44 TL

108,16 TL

7

Hal Binası Dükkan No:37

Hal Binası

20,28 m2

152,00

3.082,56 TL

92,48 TL

8

Hal Binası Dükkan No:39

Hal Binası

20,52 m2

152,00

3.119,04 TL

93,57 TL

9

Hal Binası Dükkan No:49

Hal Binası

21,27 m2

152,00

3.233,04 TL

96,99 TL

10

Hal Binası Dükkan No:61

Hal Binası

19,15 m2

152,00

2.910,80 TL

87,32 TL

11

Hal Binası Dükkan No:57

Hal Binası

17,93 m2

152,00

2.725,36 TL

81,76 TL

12

Hal Taksi Durağı

Taksi Başı

5 Taksi

395,00

1.975,00 TL

59,25 TL

13

Selçuk Taksi Durağı

Taksi Başı

14 Taksi

395,00

5.530,00 TL

165,90 TL

14

Gül Taksi Durağı

Taksi Başı

7 Taksi

395,00

2.765,00 TL

82,95 TL

15

Mercantepe Mahallesi Ahmetyesevi Caddesi No:103

Üst Kat İşyeri

22,00 m2

100,00

2.200,00 TL

66,00 TL

16

Mercantepe Mahallesi

Ahmetyesevi Caddesi No:104

Üst Kat İşyeri

26,00 m2

100,00

2.600,00 TL

78,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – İhaleye Katılma Şartları: İhaleye katılacak olanların aşağıda belirtilen evrakları en geç ihale günü İhale Saatinde İhale Komisyonuna bir dosya ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

 

(a) – Dilekçede yapacağı işin konusu belli olacak.

(b) – Muhammen bedelin % 3 Geçici Teminatını ve şartname bedelini 30,00 TL yatırdığına dair, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak makbuz.

(c) – Belediyeden alınacak onaylı Şartname örneği ve ekleri

(d) – Vekâleten iştirak ediyorsa Vekâletname belgesi.

(e) – Kanuni İkametgâh Belgesi.

(f) -  Nüfus cüzdanı sureti (Divriği İlçe Merkezi Belediyeden Diğer Yerler Nüfus Müdürlüğünden Onaylı)

(g) – İmza Sirküsü Belediye Encümeni huzurunda

(h) – İhaleye katılacak olanın Mal Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı alması gerekmektedir.

 

6 – Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

 

 

                                                                                                                                 11.07.2019

                                                                                                                                Hakan GÖK

                                                                                                                            Belediye Başkanı