bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13
TESCİLLİ BİNALARA 2020 YILI PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIMLARI MÜRACAATLARI. Tarihi: 08/05/2019

Divriği Belediye Başkanlığı

                   2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkalrını Koruma Kanunu'nun 12.maddesi uyarınca hazırlanan "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması"na ait yönetmelik hükümleri kültür varlığını onaracak mali güce sahip olamayan özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere ait tescilli binaları kapsamakta ve Bakanlığımızca yapılan uygulamalarda kamu kuruluşlarına ait tescilli binaların onarımına katkı sağlanamamaktadır.

             Bakanlığımız,Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdrülüğünce 2020 Yılı içerisinde proje ve proje uygulama yardımları yapılacak tescilli taşınmazlara ait müracaatlar başlamış olup,mürcaat etmek isteyenlerin yazımız ekinde gönderilen istede belirtilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz tamamlandıktan sonra proje yardımı için en geç 21/10/2019,proje uygulama yardımı için en geç 31/12/2019 tarihine kadar şahsen Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.                         

                                                                                                                                              Sivas Valiliği 

                                                                                                                                    İl Kültür Turizm Müdürlüğü


Divriği Belediye Başkanlığı
Divriği Belediye Başkanlığı
Divriği Belediye Başkanlığı